Oto starszacy czyli Wynalazcy.

Grupa bardzo zróżnicowana.

Ale wynaleźliśmy sposób, żeby było nam razem dobrze.

Uczymy się być wobec siebie tolerancyjni.

Chcemy dobrze się bawić i zdobywać wiedzę.